Author Archives: Sương

Có nên sử dụng móc treo gương ở phía trước không?

Bạn là người tiêu dùng và khi đi mua gương bạn có quyền chọn 1 trong hai loại móc treo, một là loại móc treo ở phía trước, hai là loại móc treo ở phia sau. Bạn có nên sử dụng móc treo ở phía trước không? Móc treo gương ở phía trước là móc […]