Kính - nổi hoa văn

Kính - nổi hoa văn được sản xuất trực tiếp trên dây chuyền sản xuất kính nổi khi kính còn nóng độ nổi rất hoàn hảo và không bao giờ bị biến dạng