Kính mờ

Kính mờ do phun cát tạo ra các loại thông dụng nhất. Kính có thể được làm mờ toàn phần hay một phần nào đó hoặc có thể làm mờ theo chi tiết do đó ra hoa văn mờ trên kính. Kính mờ còn có thể cường lực để tăng độ cứng. Hoa văn mờ do cát tạo ra bền vĩnh cửu, không bị phai màu, không bị õy hoa, có thể để ngoài trời.