Kiếng hoa văn màu nổi

Kính nổi hoa văn được sản xuất trực tiếp trên dây chuyền sản xuất kính nổi khi kính còn nóng độ nổi rất hoàn hảo và không bao giờ bị biến dạng.

 • TAV BG 5001
  TAV BG 5001 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 40 x 120 x 0.5 cm
 • TAV BG 5002
  TAV BG 5002 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 40 x 120 x 0.5 cm
 • TAV BG 5003
  TAV BG 5003 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 50 x 100 x 0.5 cm
 • TAV BG 5004
  TAV BG 5004 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 50 x 100 x 0.5 cm
 • TAV BG 5007
  TAV BG 5007 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 50 x 50 x 0.5 cm
 • TAV BG 5008
  TAV BG 5008 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 100 x 40 x 0.5 cm
 • TAV BG 5009
  TAV BG 5009 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 100 x 40 x 0.5
 • TAV BG 5010
  TAV BG 5010 Giá: Liên hệ
  Kích thước: 100 x 40 x 0.5 cm