Gương V - Lõm

Lung linh ánh sáng, dù trực diện hay ở một góc độ nào đó, bạn có cảm giác một điểm lung linh ánh sáng đang chiếu riêng cho chính mình. Một vì sao sáng, một ánh sáng mới cho cuộc đời mời gọi cuộc sống mới mỗi ngày.

Tên gương V-lõm được đặt từ hình thức mài gương.  TAV đặt tên cho nó từ ngày lập nghiệp và được các doanh nghiệp khác sử dụng cho đến ngày hôm nay. Các đường mài nằm trên mặt gương (bằng máy CNC) và lõm xuống như hình chữ V. Khi ánh sáng chiếu lên thành chữ V phản chiếu những tia sáng lunh linh rất sang trọng. 

Loại gương này thích hợp với nội thất Châu Âu, dễ hòa nhập với màu sắc  nhẹ nhàng, thiết kế tinh thế, đơn giản và sang trọng.

 • TAV 502A
  TAV 502A Giá: 380,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 505A
  TAV 505A Giá: 380,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 510A
  TAV 510A Giá: 380,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 521A
  TAV 521A Giá: 265,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 522A
  TAV 522A Giá: 470,000 ₫
  Kích thước: 52 x 66 cm
 • TAV 526A
  TAV 526A Giá: 380,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 528A
  TAV 528A Giá: 440,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 529B
  TAV 529B Giá: 470,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 530A
  TAV 530A Giá: 490,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 532B
  TAV 532B Giá: 530,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 534A
  TAV 534A Giá: 470,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • TAV 540A
  TAV 540A Giá: 380,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm