Gương điêu khắc 3D

Đây là một loại gương nhìn hoài không biết thấy chán và nếu bạn thích kính bạn sẽ mê nó vì mỗi tấm gương là một nghệ thuật. Gương được điêu khắc bằng tay và làm từ phía sau của tấm gương. Có nghĩa là nghệ nhân phải làm ngược.

Loại gương này phù hợp với chủ nhân mê kính và nghệ thuật 3D.

 • TAV 080B
  TAV 080B Giá: 580,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 402B
  TAV 402B Giá: 630,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 405B
  TAV 405B Giá: 485,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 407C
  TAV 407C Giá: 710,000 ₫
  Kích thước: 60 x 80 cm
 • TAV 409B
  TAV 409B Giá: 630,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 415B
  TAV 415B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 416B
  TAV 416B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 417B
  TAV 417B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 418B
  TAV 418B Giá: 710,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 423B
  TAV 423B Giá: 630,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 424C
  TAV 424C Giá: 1,530,000 ₫
  Kích thước: 84 x 84 cm