Gương bền nhất thế giới

Gương Tân An Vinh là một loại gương bền nhất trên thị trường. Qua hơn 16 năm làm gương đã chứng minh cho chúng tôi điều đó. Cụ thể là năm 1995 chúng tôi ráp cho Sofifel Hotel tổng cộng 275 tấm gương và cho đến nay gương vẫn còn sử dụng.  Năm 2011, anh Phát thuộc công ty AA, người lãnh đạo cộng việc tu sửa cho Sofifel cho biết rằng tất cả các gương vẫn còn sử dụng, có một số ít bị ố mép một hay hai ly ở cạnh dưới. Nếu tắm gương bền 16 năm cho một khách sạn cao cấp thì chắc chắn phải là một loại gương có đẳng cấp hàng đầu trên thế giới.

Tân An Vinh là đại lý chính thức gương Bỉ và sử dụng 100% gương Bỉ.  Đối với một khách sạn cao cấp, gương Tân An Vinh tiết kiệm một chi phí rất lớn. Khi gương trong khách sạn bị ố làm mất đi giá trị xứng đáng. Khi thay gương thì phòng khách sạn phải ngừng hoạt động, chi phí tháo gương cộng thêm khả năng hư hao các vật dụng chung quanh.  Chi phí lắp ráp và vệ sinh sẽ tăng rất cao.

Bền là giá trị đích thực của gương Bỉ. Các cuộc kiểm nghiệm dưới đây cho thấy gương Tân An Vinh đã được kiểm gát gao, vượt xa, không chỉ một tiêu chuẩn, mà là rất nhiều tiêu chuẩn kiểm nghiệm của Châu Âu, so với các loại gương khác.

Nếu ai có thể chứng minh được có loại gương nào tốt hơn gương TAV đang bán trên thị trường Việt Nam chúng tôi sẽ tặng 50 mét vuông gương

 • TAV 32C
  TAV 32C Giá: 518,000 ₫
  Kích thước: 60 x 80 cm
 • TAV 402B
  TAV 402B Giá: 630,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 405B
  TAV 405B Giá: 485,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 407C
  TAV 407C Giá: 710,000 ₫
  Kích thước: 60 x 80 cm
 • TAV 409B
  TAV 409B Giá: 630,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 414B
  TAV 414B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 415B
  TAV 415B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 416B
  TAV 416B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 417B
  TAV 417B Giá: 800,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 418B
  TAV 418B Giá: 710,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 423B
  TAV 423B Giá: 630,000 ₫
  Kích thước: 50 x 70 cm
 • TAV 424C
  TAV 424C Giá: 1,530,000 ₫
  Kích thước: 84 x 84 cm