Gương bền nhất thế giới

Gương Tân An Vinh là một loại gương bền nhất trên thị trường. Qua hơn 16 năm làm gương đã chứng minh cho chúng tôi điều đó. Cụ thể là năm 1995 chúng tôi ráp cho Sofifel Hotel tổng cộng 275 tấm gương và cho đến nay gương vẫn còn sử dụng.  Năm 2011, anh Phát thuộc công ty AA, người lãnh đạo cộng việc tu sửa cho Sofifel cho biết rằng tất cả các gương vẫn còn sử dụng, có một số ít bị ố mép một hay hai ly ở cạnh dưới. Nếu tắm gương bền 16 năm cho một khách sạn cao cấp thì chắc chắn phải là một loại gương có đẳng cấp hàng đầu trên thế giới.

Tân An Vinh là đại lý chính thức gương Bỉ và sử dụng 100% gương Bỉ.  Đối với một khách sạn cao cấp, gương Tân An Vinh tiết kiệm một chi phí rất lớn. Khi gương trong khách sạn bị ố làm mất đi giá trị xứng đáng. Khi thay gương thì phòng khách sạn phải ngừng hoạt động, chi phí tháo gương cộng thêm khả năng hư hao các vật dụng chung quanh.  Chi phí lắp ráp và vệ sinh sẽ tăng rất cao.

Bền là giá trị đích thực của gương Bỉ. Các cuộc kiểm nghiệm dưới đây cho thấy gương Tân An Vinh đã được kiểm gát gao, vượt xa, không chỉ một tiêu chuẩn, mà là rất nhiều tiêu chuẩn kiểm nghiệm của Châu Âu, so với các loại gương khác.

Nếu ai có thể chứng minh được có loại gương nào tốt hơn gương TAV đang bán trên thị trường Việt Nam chúng tôi sẽ tặng 50 mét vuông gương

 • TAV 208-5
  TAV 208-5 Giá: 80,000 ₫
  Kích thước: 12 x 50 cm
 • TAV 214-5
  TAV 214-5 Giá: 80,000 ₫
  Kích thước: 12 x 50 cm
 • TAV 216-5
  TAV 216-5 Giá: 150,000 ₫
  Kích thước: 12 x 50 cm
 • TAV 217-5
  TAV 217-5 Giá: 138,000 ₫
  Kích thước: 12 x 50 cm
 • TAV 219-5
  TAV 219-5 Giá: 80,000 ₫
  Kích thước: 13 x 50 cm
 • TAV 224-5
  TAV 224-5 Giá: 138,000 ₫
  Kích thước: 15 x 40 cm
 • TAV 232-5
  TAV 232-5 Giá: 86,000 ₫
  Kích thước: 15 x 50 cm
 • TAV 233-5
  TAV 233-5 Giá: 86,000 ₫
  Kích thước: 15 x 50 cm
 • TAV 234-5
  TAV 234-5 Giá: 92,000 ₫
  Kích thước: 12 x 50 cm
 • TAV 26C
  TAV 26C Giá: 357,000 ₫
  Kích thước: 60 x 80 cm
 • TAV 301(có sọc)-5
  TAV 301(có sọc)-5 Giá: 80,000 ₫
  Kích thước: 25 x 25 cm
 • TAV 302-5
  TAV 302-5 Giá: 138,000 ₫
  Kích thước: 25 x 25 cm