Gương Bale

Gương Bale là thương hiệu của Tân An Vinh và sản phẩm gương Bale do chính công ty sản xuất. Do đó gương Bale có các đặc điểm như đường mài sắc xảo, gương tráng bạc nhập từ nước ngoài.  Kích thước sản phẩm và chiều dày gương không thay đổi. Chiều dày của gương là 5ly chứ không giảm, và gương tráng bạc thay vỉ  tráng nhôm. 

 • BALE 320
  BALE 320 Giá: 175,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 321
  BALE 321 Giá: 175,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 322
  BALE 322 Giá: 175,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 323
  BALE 323 Giá: 175,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 324
  BALE 324 Giá: 175,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 325
  BALE 325 Giá: 122,000 ₫
  Kích thước: 35 x 45 cm
 • BALE 326
  BALE 326 Giá: 122,000 ₫
  Kích thước: 35 x 45 cm
 • BALE 327
  BALE 327 Giá: 122,000 ₫
  Kích thước: 35 x 45 cm
 • BALE 328
  BALE 328 Giá: 175,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 329
  BALE 329 Giá: 122,000 ₫
  Kích thước: 35 x 45 cm
 • BALE 340
  BALE 340 Giá: 220,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm
 • BALE 341
  BALE 341 Giá: 220,000 ₫
  Kích thước: 45 x 60 cm