Tai sao kính lại “ố sắc cầu vồng”?

Câu hỏi: Tai sao kính lại “ố sắc cầu vồng”?
Trả lời:

Khi sản xuất, kính nổi trên bồn kẽm (do đó kính còn được gọi là kính nổi) nên có dính kẽm.  Khi bị oxy hóa, kính tạo ra cầu vồng. Khi ráp kính nên ráp mặt có kẽm vào trong nhà.

TAV
tananvinh@gmail.com

Gửi câu hỏi

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào các ô bên dưới

Câu hỏi khác